Vážení zákazníci so smutnou správou, vás musím informovať, že Bestcena, ako ju poznáme, prestala fungovať pre finančné problémy našej materskej spoločnosti. Vyskúšali sme refinancovanie, banky aj investorov, ale bohužiaľ sme neboli úspešní. Došli nám peniaze a nie sme schopní pokračovať v činnosti. Všetci zákazníci, ktorí platili kreditnou kartou, kontaktujte svoju spoločnosť alebo banku, ktorá vydala vašu kreditnú kartu, a požiadajte o úplné vrátenie peňazí alebo spätné vyúčtovanie, peniaze vám budú vrátené. Všetci zákazníci, ktorí sa rozhodli pre platbu dobierkou, vaša objednávka bude zrušená. Bankové prevody by sa mali zaregistrovať do formulára Google v odkaze a my vám peniaze vrátime čo najskôr po dokončení overenia vašej platby. Všetky reklamácie získate u miestneho servisného strediska. Aktívne hľadáme investora alebo kupcu pre Bestcena a obnovíme činnosť čo najskôr. Prajeme vám šťastné nákupy! Za účelom získania vašich požiadaviek poskytneme špeciálny e-mail ([email protected]), všetka komunikácia bude v angličtine a bude obsahovať iba otvorené problémy. Ďakujeme a budeme postupovať, keď budeme mať aktualizácie.
Štefan Ďurina
BEULTD LTD

Dear customers with sad news I must tell you that Bestcena as we know it has stopped working due to financial problems of our mother company. We have tried refinancing, banks and investors but unfortunately we were not successful. We have ran out of money and are unable to continue operations. All customers who paid by credit card please contact your credit card company or bank and ask for a full refund or charge back, they will refund your money. All people who opted for COD, cancel your order please and place it elsewhere. Bank transfers should register in the google form in the link and we will refund your money as soon as possible once verification of your payment has been completed. All warranty claims please use your local service center. We are actively looking for an investor or buyer for Bestcena and resume operations as soon as possible. We wish you happy shopping! We will provide a special email to collect your requests ([email protected]), all communication will be in English and only about open issues. Thank you and we will have updates as we progress.
Štefan Ďurina
BEULTD LTD

Google form