Reklamácie

Pre lepšiu zrozumiteľnosť a Vašu pohodu uvádzame pár praktických postrehov a výber z našich obchodných podmienok - časti "REKLAMAČNÝ PORIADOK". Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol objednaný prostredníctvom našej spoločnosti. 

Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu môžete zadať elektronicky, urýchli sa tým vybavenie Vašej reklamácie. 

Pre zadanie reklamácie si zvolíte možnosť – Nová reklamácia – Pridať produkt. Tam je potrebné vyplniť Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vypĺňaní objednávkového formulára a taktiež uviesť číslo Vašej objednávky (č. faktúry). 

Pri elektronickom zadaní reklamácie budete mať na konci k dispozícií vypísaný reklamačný formulár vo formáte PDF, ktorý si viete stiahnuť a vytlačiť. Vašej reklamácii automaticky pridelíme RMA číslo, ktoré bude súčasťou dokumentu.

K tovaru prosíme priložte:

 • vyplnený a podpísaný reklamačný formulár
 • doklad o objednaní tovaru (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list
 • kompletné príslušenstvo od zariadenia

 

V prípade, že sa rozhodnete tovar zaslať poštou alebo kuriérom, prosíme zásielku / balík označte RMA číslom, ktoré Vám bude automaticky vygenerované po zadaní online reklamácie cez náš systém. Uvedením tohto RMA čísla na balík nám pomôžete ľahšie identifikovať Vašu reklamáciu.

Zásielku odporúčame odoslať spoľahlivým kuriérom, prípadne poistiť pre prípad straty alebo poškodenia počas prepravy. Aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy, je vhodné vadný tovar zaslať v originálnom balení, prípadne inom ochrannom obale. V prípade, ak by došlo k poškodeniu zariadenia pri preprave na reklamáciu, za vzniknuté škody naša spoločnosť nenesie zodpovednosť.

 

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru:

BESTCENA LTD., organizačná zložka podniku 
K. Světlé 2238/2
370 04 České Budějovice
Česká republika

Email: reklamacie@bestcena.sk
Tel.: +421 2/222 007 22
 
 

Zadanie reklamácie elektronicky

 

V prípade komplikácii pri zadávaní reklamácie online, stiahnite si reklamačný formulár.Do formuláru je potrebné vyplniť položku RMA číslo. Je to údaj, ktorým je Vaša reklamácia označená a skladá sa z písmen RMA a čísla Vašej objednávky (faktúry). Príklad: číslo Vašej objednávky (faktúry) je 1234, Vaše RMA číslo je – RMA1234
 

UPOZORNENIE 

 • Sériové číslo – SN/IMEI nájdete na krabičke výrobku (samotnom tovare, faktúre)
 • Popis závady sa snažte uviesť čo najpresnejšie, aby mohla byť ľahko diagnostikovaná v servise  
 • Do formuláru uveďte všetky skutočnosti týkajúce sa vizuálneho stavu zariadenia – škrabance, praskliny, odlomené časti a pod.  
 • Tovar pred odoslaním na reklamáciu vždy očistite. Na reklamáciu zasielajte samotné zariadenie bez SIM karty, pamäťovej karty. V prípade, ak chcete reklamovať príslušenstvo, je nutné ho zaslať na reklamáciu spolu so zariadením. Bez zaslaného zariadenia nebude možné reklamáciu vybaviť a tovar Vám bude zo servisného strediska vrátený späť bez opravy. 
 • Všetko príslušenstvo, ktoré zasielate na reklamáciu je potrebné uviesť do reklamačného formuláru. V prípade, že daná vec nebude uvedená v formulári, nenesieme zodpovednosť za jej stratu alebo poškodenie. 
 • Autorizovaný servis neručí za zachovanie užívateľských dát, individuálnych nastavení zákazníka a vyhradzuje si právo vrátiť prístroj v pôvodnom továrenskom nastavení. 
 • Ak máte na svojom zariadení umiestnené ochranné prvky displeja (nalepenú ochrannú fóliu, ochranné sklo), predajca a autorizované servisné stredisko nenesie zodpovednosť za jeho znehodnotenie pri diagnostikovaní Vášho zariadenia. Ochranný prvok nie je možné opätovne aplikovať na zariadenie, nakoľko odstránením dochádza k jeho poškodeniu. Takisto odporúčame na reklamáciu zasielať zariadenie bez puzdra a ochranného krytu. 
 • Pokiaľ sa jedná o reklamáciu výrobku spoločnosti Apple – iPhone, je nutné úplne odstrániť (nie len vypnúť) zo zariadenia službu Nájsť môj iPhone. V opačnom prípade nemôže byť zariadenie zaslané do servisu, prípadne bude vrátené z autorizovaného servisu bez opravy.
 • Ak máte na svojom zariadení aktivované uzamykanie obrazovky, je potrebné ho pred zaslaním na reklamáciu deaktivovať. 

 

Detailné reklamačné podmienky nájdete v našich obchodných podmienkach.