Súťaže BESTCENA.SK

Názov súťaže: Hokejová MS2015 súťaž o SAMSUNG Galaxy S4 mini

Začiatok súťaže: 1.05.2015

Ukončenie súťaže: 17.05.2015 vrátane

Súťažná otázka: Na ktorom mieste sa umiestni Slovensko v celkovom hodnoteni MS 2015?
Výhra v súťaži: Smartfón SAMSUNG Galaxy S4 mini v cene 184 EUR


Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa stane každý, kto zodpovie súťažnú otázku, pridá sa medzi fanúšikov facebook stránky Bestcena.sk a bude zdieľať aktuálne prebiehajúcu súťaž na svojom facebook profile.

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Výhry zasielame len v rámci SR. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže ľubovoľný počet krát, no vyžrebovaný môže byť len raz.

Žrebovanie výhercov
Žrebovanie prebehne v nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. V prípade, že súčasťou súťaže bola otázka , do žrebovania postúpia účastníci , ktorí na ňu odpovedali jasne a správne. Ak je odpoveďou číslo a žiaden súťažiaci neodpovedal správne, potom sa výhercom stáva účastník, ktorý sa najviac priblížil k odpovedi. Zverejnenie výsledkov žrebovania bude prebiehať na stránke bestcena.sk s informáciou o výhercovi na facebook stránke Bestcena.sk. Výhercovi bude výhra doručená kuriérom najneskôr do 14 dní od žrebovania. Výherca bude vyzvaný na doplnenie kontaktných údajov.


Uplatnenie výhry výhercom
Medzi podmienky uplatnenia výhry výhercom patrí:

  • prihlásenie sa do 7 dní na základe výzvy
  • poskytnutie plných a správnych kontaktných údajov usporiadateľovi: Meno, Priezvisko, email, telefón, doručovacia adresa


Usporiadateľ uvíta akékoľvek foto a vyjadrenie výhercu k výhre, na ktoré si vyhradzuje právo na použitie v rámci svojich marketingových aktivít. Vyjadrenie výhercu je výlučne dobrovoľné. V prípade, že výherca z ľubovoľného dôvodu podmienky uplatnenie výhry nesplní, nárok na výhru výhercovi zaniká. Žrebovanie sa v takomto prípade opakuje s tým, že prvotný výherca nemá nárok sa jej zúčastniť.

Nepovolené techniky súťaže
Použitie uvedených nepovolených techník sa trestá automatickým vylúčením účastníka zo súťaže. Vrátane výhercu. Výherca nesmie byť registrovaný na FB pod viacerými fiktívnymi kontami. Výherca nesmie žiadnym spôsobom dehonestovať súťaž, účastníkov súťaže, organizátora a jeho partnerov a ani sa nevhodne spoločensky vyjadrovať. Viacero odpovedí na súťažnú otázku sa rovnako považuje za nepovolenú techniku súťaže.

Zľavový kupón vyhráva každý. Vaša zľava na prvý nákup!
Uvedením Vášho e-mailu počas trvania súťaže v našom súťažnom formulári Vám bude zaslaný zľavový kupón v hodnote 5€, ktorý si môžete uplatniť hneď pri prvom nákupe nad 50 EUR po dobu najbližších 6 mesiacov. Uvedenie e-mailu vo formulári nie je podmienkou účasti v súťaži.

Záverečné ustanovenia
Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook. Organizátorom súťaže je spoločnosť Bestcena.sk s.r.o. , Hradbová 19, 040 01 Košice, IČO: 46 310 657, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28201/V  (ďalej len “Organizátor”).

Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora.


Výhercu doplníme nasledujúci pracovný deň od ukončenia súťaže!

Výherca súťaže

 


Názov súťaže: Súťaž o luxusnú privátnu jacuzzi a wellness pre 2 osoby

Začiatok súťaže: 15.12.2014

Ukončenie súťaže: 21.12.2014 vrátane

Súťažná otázka: bez otázky
Výhra v súťaži: Súťaž o luxusnú privátnu jacuzzi a separé wellness pre 2 osoby vrátane romantickej večere v cene 110 EUR. Miesto: Bratislava


Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa stane každý, kto sa pridá medzi fanúšikov našej facebook stránky Bestcena.sk a bude verejne zdieľať našu aktuálne prebiehajúcu súťaž na svojom facebook profile.

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Výhry zasielame len v rámci SR. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže ľubovoľný počet krát, no vyžrebovaný môže byť len raz.

Žrebovanie výhercov
Žrebovanie prebehne v nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. V prípade, že súčasťou súťaže bola otázka , do žrebovania postúpia účastníci , ktorí na ňu odpovedali jasne a správne. Ak je odpoveďou číslo a žiaden súťažiaci neodpovedal správne, potom sa výhercom stáva účastník, ktorý sa najviac priblížil k odpovedi. Zverejnenie výsledkov žrebovania bude prebiehať na stránke bestcena.sk s informáciou o výhercovi na facebook stránke Bestcena.sk. Výhercovi bude výhra doručená kuriérom najneskôr do 14 dní od žrebovania. Výherca bude vyzvaný na doplnenie kontaktných údajov.

Uplatnenie výhry výhercom
Medzi podmienky uplatnenia výhry výhercom patrí:

  • prihlásenie sa do 7 dní na základe výzvy
  • poskytnutie plných a správnych kontaktných údajov usporiadateľovi: Meno, Priezvisko, email, telefón, doručovacia adresa


Usporiadateľ uvíta akékoľvek vyjadrenie výhercu k výhre, na ktoré si vyhradzuje právo na použitie v rámci svojich marketingových aktivít. Vyjadrenie výhercu je výlučne dobrovoľné. V prípade, že výherca z ľubovoľného dôvodu podmienky uplatnenie výhry nesplní, nárok na výhru výhercovi zaniká. Súťaž sa v takomto prípade opakuje s tým, že prvotný výherca nemá nárok sa jej zúčastniť.

Nepovolené techniky súťaže
Použitie uvedených nepovolených techník sa trestá automatickým vylúčením účastníka zo súťaže. Vrátane výhercu. Výherca nesmie byť registrovaný na FB pod viacerými fiktívnymi kontami. Výherca nesmie žiadnym spôsobom dehonestovať súťaž, účastníkov súťaže, organizátora a jeho partnerov a ani sa nevhodne spoločensky vyjadrovať. Viacero odpovedí na súťažnú otázku sa rovnako považuje za nepovolenú techniku súťaže.

Vaša zľava na prvý nákup!
Uvedením Vášho e-mailu počas trvania súťaže v našom súťažnom formulári Vám bude zaslaný zľavový kupón v hodnote 5€, ktorý si môžete uplatniť hneď pri prvom nákupe nad 50 EUR po dobu najbližších 6 mesiacov. Uvedenie e-mailu vo formulári nie je podmienkou účasti v súťaži.

Záverečné ustanovenia
Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook. Organizátorom súťaže je spoločnosť Bestcena.sk s.r.o. , Hradbová 19, 040 01 Košice, IČO: 46 310 657, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28201/V  (ďalej len “Organizátor”).

Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora.


Výhercu doplníme nasledujúci pracovný deň od ukončenia súťaže!

Výherca predošlej súťaže o SAMSUNG G800 GALAXY S5 MINI WHITE p. Domča Ligasová


 

Názov súťaže: Súťaž o SAMSUNG G800 Galaxy S5 mini

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok súťaže: 15.10.2014
Ukončenie súťaže: 31.10.2014 vrátane, súťaž UKONČENÁ

Súťažná otázka: uveďte dva hlavné dôvody úspechu bestcena.sk ( na stránkach sú uvedené ako "kľúčové benefity nášho predaja" )
Výhra v súťaži: SAMSUNG G800 Galaxy S5 mini, biely

Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa stane každý, kto sa pridá medzi fanúšikov našej facebook stránky Bestcena.sk a bude verejne zdieľať našu aktuálne prebiehajúcu súťaž na svojom facebook profile. Súčasťou súťaže je súťažná otázka.

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Výhry zasielame len v rámci SR. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže ľubovoľný počet krát, no vyžrebovaný môže byť len raz.

Žrebovanie výhercov
Žrebovanie prebehne v nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. V prípade, že súčasťou súťaže bola otázka , do žrebovania postúpia účastníci , ktorí na ňu odpovedali jasne a správne. Ak je odpoveďou číslo a žiaden súťažiaci neodpovedal správne, potom sa výhercom stáva účastník, ktorý sa najviac priblížil k odpovedi. Zverejnenie výsledkov žrebovania bude prebiehať na stránke bestcena.sk s informáciou o výhercovi na facebook stránke Bestcena.sk. Výhercovi bude výhra doručená kuriérom najneskôr do 14 dní od žrebovania. Výherca bude vyzvaný na doplnenie kontaktných údajov.

Uplatnenie výhry výhercom
Medzi podmienky uplatnenia výhry výhercom patrí:

  • prihlásenie do 7 dní na základe výzvy
  • poskytnutie plných a správnych kontaktných údajov usporiadateľovi: Meno, Priezvisko, email, telefón, doručovacia adresa


Usporiadateľ uvíta akékoľvek vyjadrenie výhercu k výhre, na ktoré si vyhradzuje právo na použitie v rámci svojich marketingových aktivít. Vyjadrenie výhercu je výlučne dobrovoľné. V prípade, že výherca z ľubovoľného dôvodu podmienky uplatnenie výhry nesplní, nárok na výhru výhercovi zaniká. Súťaž sa v takomto prípade opakuje s tým, že prvotný výherca nemá nárok sa jej zúčastniť.

Nepovolené techniky súťaže
Použitie uvedených nepovolených techník sa trestá automatickým vylúčením účastníka zo súťaže. Vrátane výhercu. Výherca nesmie byť registrovaný na FB pod viacerými fiktívnymi kontami. Výherca nesmie žiadnym spôsobom dehonestovať súťaž, účastníkov súťaže, organizátora a jeho partnerov a ani sa nevhodne spoločensky vyjadrovať. Viacero odpovedí na súťažnú otázku sa rovnako považuje za nepovolenú techniku súťaže.

Vaša zľava na prvý nákup!
Uvedením Vášho e-mailu počas trvania súťaže v našom súťažnom formulári Vám bude zaslaný zľavový kupón v hodnote 5€, ktorý si môžete uplatniť hneď pri prvom nákupe nad 50 EUR po dobu najbližších 6 mesiacov. Uvedenie e-mailu vo formulári nie je podmienkou účasti v súťaži.

Záverečné ustanovenia
Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook. Organizátorom súťaže je spoločnosť Bestcena.sk s.r.o. , Hradbová 19, 040 01 Košice, IČO: 46 310 657, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28201/V  (ďalej len “Organizátor”).

Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora.


Výhercu doplníme nasledujúci pracovný deň od ukončenia súťaže!

Výherca predošlej súťaže o iPhone 6: Marek Maurský